Inici

Ball del Patatuf

En reemprendre's amb els ajuntaments democràtics el vessant popular de les festes de Santa Tecla, era necessari potenciar la participació ciutadana no solament a revetlles i espectacles, sino també en la intervenció i recuperació dels elements del Seguici Popular.

En un principi i davant de la manca de documentació seriosa i a l'abast que permetés retrobar els balls genuïnament tarragonins, s'optà per introduir una sèrie de balls majoritàriament d'altres contrades. Eren realitzats per l'Esbart Santa Tecla i ompliren aquell buit de la festa des del 1981 fins al 1984. El 1985 foren substituïts pels primers balls tarragonins recuperats.

De tots aquells grups únicament s'ha mantingut el Ball del Patatuf. De fet, malgrat que no tenim constància que hagués figurat antigament dins el Seguici, era un ball estés per una ámplia zona de la Catalunya nova i eraballat de forma molt similar en les diferentes poblacions.

El Ball de Patatuf és un ball de parelles, protagonitzat pels membres més petits de l'Esbart, amb una coreografia molt senzilla en la que els balladors col.locats en forma de doble rodona, piquen de mans tres cops en diverses ocasions (fet que sembla haver originat el nom per raons onomatopèiques) fan el moviment de peus, els nois fan un risto a la seva parella i es mouen buscant la noia següent, repretint els moviments fins tornar a la parella original.

Per contactar a l'adreça web següent: patatuf@estecla.cat